Terms & Conditions

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Terms & Conditions

- Terms & Conditions -1. ORDERS & PRODUCTS
All orders are subject to email confirmation by us. Please note that the products displayed on the site may be out-of-stock or discontinued, and availability is not guaranteed. Please note that while we have tried to accurately display the colors of products, the actual colors you see will depend on your monitor and may not be accurate.


2. PRICES
All prices are in Euros. Prices may change without notice from time to time.

The total amount due is inclusive of sales tax.

All prices are inclusive of customs and import/export duties based on your shipping address.


3. SHIPPING COSTS
You are responsible for the shipping costs associated with the delivery of the products you purchase on the site as specified on your order confirmation.


4. SHIPMENT AND DELIVERY
You bear all risks of loss and damage to the products from the time the same have cleared our fulfillment house. Delivery is deemed complete upon acceptance of shipment by a common carrier.


5. RETURNS AND REFUND POLICY
Please refer to our RETURN POLICY which forms an integral part of these General Terms and Conditions of Sale.


6. BINDING AGREEMENT
Our order confirmation, these General Terms and Conditions of Sale and our other Site Policies shall be deemed the final and integrated agreement between you and us on the matters contained in these General Terms and Conditions of Sale.


7. DISCLAIMERS AND LIMITATIONS OF LIABILITY
THE PROVIDER MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE PRODUCTS INCLUDED IN THE SITE NOR AS TO THE MERCHANDISE BEING SOLD TO YOU. THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION OF THE MERCHANDISE CONTAINED ON OUR ORDER CONFIRMATION. THE PROVIDER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM THE USE OF THIS SITE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE AND CONSEQUENTIAL DAMAGES


8. PRIVACY
The terms and conditions of the our Privacy policy govern the processing of all personal data collected from you in connection with your purchase of products through the US Site.


9. FORCE MAJEURE
Provider shall not be liable for any delay or failure in performance caused by circumstances beyond its reasonable control.


10. ERRORS AND INACCURACIES
Our goal is to provide complete, accurate, and up-to-date information on our website. Unfortunately, it is not possible to ensure that any website is completely free of human or technological errors. This website may contain typographical mistakes, inaccuracies, or omissions, some of which may relate to pricing and availability, and product information. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, including after an order has been submitted, and to change or update information at any time without prior notice.


ABOUT:

DESIGN CENTER FINIX DOO

Registered office:
Paunova 18st, 11000 Belgrade, Serbia

VAT number: 105548084


* * *


Uslovi i pojmovi prodaje1.  PORUDŽBINE I PROIZVODI
Sve porudžbine se potvrdjuju mailom. Može se dogoditi da proizvodi prikazani na sajtu nisu dostupni, da su rasprodati i da ih nema na stanju. Iako se trudimo da precizno prikažemo boje proizvoda, boje koje vidite zavise od vašeg monitora i možda nisu precizne.


2. CENE
Sve cene su date u Evrima. Zadržavamo pravo povremene izmene cena. Ukupna cena koju placate obuhvata PDV i eventualnu carinu.


3. CENA DOSTAVE
Za porudžbine u Srbiji dostava je besplatna. Za sve ostale zemlje kupac snosi troškove dostave po cenama prikazanim na sajtu.


4. SLANJE I ISPORUKA
Kupac snosi rizik mogućeg oštećenja Ili gubljenja pošiljke od momenta kada je ista napustila naš magacin. Isporuka se smatra obavljenom od momenta kada Pošta preuzme pošiljku.5. POVRAT ROBE I REFUNDACIJA
Molimo procitajte POLITIKU POVRATA koja je sastavni deo ovih opštih uslova prodaje.


6. OBAVEZUJUĆI UGOVOR
Potvrda porudžbine, Ulovi I pojmovi prodaje I ostale politike sajta se smatraju sporazumom izmedju Prodavca i Kupca po svim pitanjima sadržanim u ovim opštim Uslovima.7. ODRICANJE ODGOVORNOSTI I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
DOBAVLJAČ NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE, DIREKTNE NI INDIREKTNE, ZA PROIZVODE NA SAJTU KAO I ZA PROIZVODE PRODATE KUPCU. NE POSTOJE NIKAKVE GARANCIJE ZA PROIZVOD SEM OPISA DATIH NA NAŠOJ POTVRDI PORUDŽBINE. DOBAVLJAČ SE NE SMATRA ODGOVORNIM ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU UPOTREBOM OVOG SAJTA, KAKO DIREKTNU TAKO INDIREKTNU, SLUČAJNU, KAZNENU ILI POSLEDIČNU ŠTETU


8.PRIVATNOST
Uslovi I pojmovi prodaje odredjuju obradu svih ličnih podataka dobijenih od kupaca u vezi kupovine proizvoda preko ovog sajta


9. FORCE MAJEURE
Dobavljač se ne smatra odgovornim za kašnjenje ili neizvršavanje izazvano posledicama van njegove razumne kontrole.


10. GREŠKE I NEPRECIZNOSTI
Naš cilj je da obezbedimo kompletnu, preciznu, aktuelnu informaciju na našem sajtu. Na žalost, na svakom sajtu se može potkrasti ljudska ili tehnološka greška. Ovaj sajt može sadržati tipografske greške, omaške, od kojih se neke mogu odnositi na cene ili dostupnost robe ili informacije o proizvodu. Zadržavamo pravo da ispravimo svaku grešku ili omašku čak i posle primanja porudžbine i da izmenimo i aktuelizujemo informacije u bilo koje vreme bez prethodne najave.


10. O NAMA

Dizajn centar FINIX doo
Paunova 18
11000 Beograd, Srbija
pib 105548084


No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage