Salute

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Salute

Colletions - SALUTE
Kolekcija SALUTE

Kolekcija je inspirisana starim sprskim vojničkim kaputom - šinjelom. Vojnička znamenja zamenjena su aplikacijama i ukrasima i dekorišu hrabre žene novog vremena. Ova modna revolucija dolazi u godini koja obeležava godišnjicu smrti čuvenog reovolucionara Che Guevara-e čija je beretka postala sinonim revolucije i otpora.

No comments

Post a Comment

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage